Välkommen till Vård- och omsorgscollege Skaraborg

I VOC Skaraborg samverkar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare i styr-grupper, arbetsgrupper och nätverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom området.

VOC hemsida, huvudsida

LinkEdIn Instagram

.

VÅR VISION:

Vård- och omsorgscollege Skaraborg är den främsta arenan för samverkan mellan arbetsliv och utbildning – tillsammans kvalitetssäkrar vi kompetensförsörjningen i Sveriges viktigaste bransch!

Detta gör vi genom att…

…bidra till att branschen upplevs som ett spännande och attraktivt yrkesområde i ständig utveckling.

…i samverkan genomföra utbildningar av hög kvalitet som lockar ungdomar och vuxna att studera inom området.

…arbetsplatserna arbetar aktivt med sitt mottagande, så att eleverna efter sina studier väljer att bli värdefulla medarbetare som stannar kvar och utvecklas i yrket.

Karin Skarin

Regional processledare Skaraborg
E-post

Annika Törner

Ordförande
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se